Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Teknikprogrammet

Produktionsteknik, Teknikvetenskap eller Informations- och medieteknik, valet är ditt!

Vill du bli ledande inom teknikyrken, oavsett om det är inom data, industri eller kommunikation? Efter teknikprogrammet kan du bli allt från civilingenjör till specialist inom den snabbrörliga informationsbranschen med kommunikation eller medieteknik.

Teknikprogrammet, utmanar och utvecklar dina kunskaper!

Matematik och naturvetenskapliga kurser är visserligen grunden i de gymnasiegemensamma ämnena, men här får du möjlighet att göra individuella inriktningar i utbildningen.

Intresse för teknik och tekniska lösningar?

Vill du utveckla dina färdigheter inom datorkommunikation eller programmering? Med spetskompetens inom teknik och teknisk utvecklingen får du insikt i och kan belysa teknikens roll och samspel mellan människor och natur. Våra moderna samhällen byggs upp med hållbar utveckling även inom teknik. Genom att undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer kan eleverna ta in och utveckla nya kunskaper.

Datorkommunikation är mer än snack!

Att knacka kod är programmeringsspråk. Kunskaper och färdigheter som ligger till grund i webbutveckling, digital media och programmering vävs samman med kommunikationsteknik. Inriktningen ger dig insikt i medieteknik med kommunikations- och informationsteknik som grundläggande bas.

Produktionsteknik och teknikvetenskap i praktiken!

Undervisningen i teknikkurser och inriktningskurser inom produktionsteknik och teknikvetenskap genomförs i Industritekniska programmets lokaler där vi har en omfattande och modern maskinpark som omfattar både CNC-maskiner och robotar. Här får du möjlighet att utforska hur teori och praktik hänger ihop. 

Teknikprogrammet

Efter Teknikprogrammet på Vilhelm Mobergsgymnasiet finns det elever som är redo att gå direkt ut i arbetslivet, medan andra väljer att studera vidare för att ytterligare specialisera sig. En spännande väg för att öka chanserna till jobb utan att först studera på universitetsnivå är att söka till ett fjärde tekniskt år hos oss på Vilhelm Mobergsgymnasiet. Då utbildar du dig till gymnasieingenjör inom produktionsteknik och blir direkt efter examen eftertraktad på arbetsmarknaden.

Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod:
Antal Poäng: 2500

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1 100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

400

Teknik 1

150

Fysik 1a

150

Kemi 1

100Inriktning produktionsteknik (PRO)

300

Mekatronik 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100Informations- och medieteknik (INF)

300

Datorteknik 1a

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100Teknikvetenskap (TEK)

300

Fysik 2a

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100Programfördjupning

400

Engelska 7 - INF+TEK+PRO

100

Programmering 2 - INF

100

Webserverprogrammering - INF

100

Datorteknik 1a - INF

100

CAD 1 - PRO+TEK

50

CAD 2 - PRO+TEK

50

Mekatronik 1 - TEK

100

Matematik 5 - TEK

100

Teknik 2 - PRO

100

Datorstyrd produktion 1 - PRO

100Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100