Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Teknikprogrammet 4:e året

T4 är ett fjärde år för specialisering och vidareutbildning för arbete som gymnasieingenjör.

Du är behörig att söka det fjärde året om du har läst teknikprogrammet med produktionsteknisk inriktning. Har du läst en annan inriktning på teknikprogrammet är det möjligt att bli behörig med hjälp vår preparandkurs som genomförs i anslutning till utbildningsstarten. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

Unikt samarbete

Vi har lokaler som är moderna och direkt knutna till vårt samarbetsföretag Xylem. Du kommer att ha undervisning med utrustning av högsta kvalitet. Liksom flera andra utbildningar vid Vilhelm Mobergsgymnasiet genomförs det fjärde året i samarbete med det lokala näringslivet med storföretaget Xylem i spetsen.

Arbeten och framtidsutsikter för gymnasieingenjörer.

Det finns en stor variation av möjliga arbetsuppgifter för en gymnasieingenjör. Några av de yrkesroller som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

T4 Teknik

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Utbildning via Teknik College

Du kommer att få många näringslivskontakter, både via arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller vid besök av olika företag i regionen som är knutna till utbildningen via Teknik College. Under studietiden varvas arbete i skolan och 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Ansök till T4 för specialisering eller för högre studier

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. 

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Ansökan till Teknikprogrammet 4:e året Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Teknikprogrammet 4:e året , 913.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal poäng: 900

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 10 v.
Notera: Kursutbudet kan komma att revideras

Skriv tabellbeskrivning här

Gemensamma kurser T4

300

Gymnasieingenjören i praktiken

200

Examensarbete

100Kurser inom profilen

600

Produktionsfilosofi 1

100

Industriella Produktionsmetoder 1

100

Industriella Produktionsmetoder 2

100

Tillämpad Programmering

100

CAD Specialisering

100

Produktionsutveckling 1

100