Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Introduktionsprogrammet

Lyft dina betyg hos oss på Vilhelm Mobergsgymnasiet.

Det finns säkert många anledningar till att just du inte har behörig för att komma in på ett nationellt program. Men oavsett din grundskoleutbildning, finns det möjlighet att läsa upp dina betyg. Nu när du väl vet vad du vill göra eller bestämt dig för ett specifikt program, kan du välja ett av våra tre introduktionsprogram för att nå behörighet!

Har du ett specifikt gymnasieprogram som du vill ansöka till?

Tillsammans skapar vi en individuell planering, en studieplan för dig att nå dina mål. Vilhelm Mobergsgymnasiet är den lilla skolan med det stora hjärtat. Komplettera dina grundskolebetyg så att du får behörighet att söka in på ett nationellt program. Hos oss hittar du både teoretiska och yrkesinriktade gymnasieutbildningar att söka vidare till när du är klar. Vi finns här för dig!

PROGRAMINRIKTAT VAL

En andra chans till högre studier!

Den här inriktningen läser du om du nästan är behörig till ett nationellt program. Oftast följer du det nationella programmet under tiden som du kompletterar de grundskolebetyg du saknar. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Ett steg närmare yrkeslivet!

Den här inriktningen vänder sig till dig som t ex inte är behörig till ett yrkesprogram, som saknat motivation eller som har stora luckor från grundskolan. Det här är en mycket flexibel utbildning som kan innehålla undervisning i grundskoleämnen, gymnasiekurser samt praktik eller andra moment som bedöms viktiga för det fortsatta lärandet.

SPRÅKINTRODUKTION

Ny framtid i Sverige!

Inriktningen är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.