Elevråd

Elevrådet värnar arbetsmiljö och sociala aktiviter inom och utanför skolan för att inkludera elever och skapa delaktighet.

Det är viktigt att lyfta synpunkter och förbättringar för att skolans elever ska kunna känna samhörighet. Vårt elevråd träffas en gång per månad för att lyfta frågor såsom lärande, delaktighet och trygghet. Vi anordna allt från att möblera om skolan till evenemang.

Som det står i våra stadgar är vår vision att ge eleverna en bra skolgång, där de har chansen att påverka sin skolgång.

Vi har ett kontinuerligt samarbete med Sveriges elevråd – Svea dit vi skickar de nya elevrådsledamöterna för att få en utbildning. Så om man är sugen på att vara med och påverka sin skolgång, ta del av kompetensutveckling och är intresserad av styrelsearbete, så går det bra att kontakta elevrådets ordförande.

/Daniel Torbjörnsson
Ordf. Elevrådet • VMG

vmg.elevrad@gmail.com

Vilhelm Moberg • Elevrådet VMG • Symbol • Logotype • Logga • Emmaboda Mobergsgymnasiet

ELEVRÅDSSTYRELSEN 2020/2021

Ordförande - Daniel Torbjörnsson
Vice ordförande - Nora Elmstrand
Ekonomiansvarig - Arvid Moberg
Vice Ekonomi - Andrea Jirle
Sekreterare - Julia Svensson
Ledamot - Matilda Bondesson
Medlemmar - Oliver Eriksson,
Jonas Fransson, Wilhma Hammarling