Elevråd

Elevrådet värnar arbetsmiljö och sociala aktiviter inom och utanför skolan för att inkludera elever och skapa delaktighet.

Det är viktigt att lyfta synpunkter och förbättringar för att skolans elever ska kunna känna samhörighet. Vårt elevråd träffas en gång per månad för att lyfta frågor såsom lärande, delaktighet och trygghet. Vi anordna allt från att möblera om skolan till evenemang.

Som det står i våra stadgar är vår vision att ge eleverna en bra skolgång, där de har chansen att påverka sin skolgång.

Så är man är sugen på att vara med och påverka sin skolgång, och är intresserad av styrelsearbete, så går det bra att kontakta elevrådets ordförande.

/Vera Elmstrand
Ordf. Elevrådet • VMG

vmg.elevrad@gmail.com

Vilhelm Moberg • Elevrådet VMG • Symbol • Logotype • Logga • Emmaboda Mobergsgymnasiet

ELEVRÅDSSTYRELSEN 2023/2024

Ordförande - Vera Elmstrand
Vice ordförande - Erik Karlsson
Ekonomiansvarig - Anton Winberg
Vice ekonomiansvarig - Miriam Seluska
Sekreterare - Ebba Hörling
Ledamöter - Alex Jensen & Sadra Reisinafchi
Medieansvarig - Asta Kallenberg