Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Industritekniska programmet

Garanterat jobb efter examen - Hur fungerar det?

Med godkända slutbetyg från industritekniska program på Vilhelm Mobergsgymnasiet ger det dig som elev sex månaders anställning direkt efter avslutad examen på Xylem Water Solutions.

Från hösten 2023 ska gymnasieskolans yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Av 4 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev på industritekniska programmet får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6.

Yrkesförberedande med grundläggande behörighet för högskola

Yrken som CNC-operatör där man har kompetens inom programmering, såväl som vilka material och ämnen som används. Maskintekniker och verkstadsmekaniker är andra yrken som är attraktiva inom industrin. Det finns även möjlighet att läsa vidare vid yrkeshögskolor med teknisk inriktning, här på Vilhelm Mobergsgymnasiet erbjuder vi Mekatronik i årskurs 3 för att förbereda för studier inom TE4.

Från examen till arbetsliv

Sedan många år unikt samarbete mellan Vilhelm Mobergsgymnasiet och företaget Xylem Water Solutions. Gymnasieutbildningen genomförs i nära samarbete med företaget och många av våra elever väljer under sin studietid att jobba extra på Xylem, vilket både förbereder för det kommande yrkeslivet och ger en extra slant i studentkassan

En plats för nytänkande och innovation

Dagens industrimiljö är en av våra mest innovativa och teknologiskt utmanande arbetsplatser. Industritekniska programmet på Vilhelm Mobergsgymnasiet genomförs i toppmoderna lokaler med mycket avancerad utrustning och ger dig som elev en bred kunskapsbas inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Förmåga att använda utrustning, bearbeta material och hantera industritekniska processer. Kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt uppnås genom att teoretiska studier varvas med praktik (APL). APL genomförs i nära samarbete med det lokala näringslivet och Xylem.

Yrkesutbildning för framtidens industri

Genomgående i yrkesutbildningen finns en röd tråd, säkerheten först. Det är en viktig värdegrund både inom Xylem för att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö, oavsett om du ska arbeta i processinriktad eller maskinell materialbearbetning. Produktframställning, driftsäkerhet och underhåll vävs samman med robotteknik, PLC, svetsning och annan sammanfogning.

Inriktning för spetskompetens

Inriktningen Produkt och maskinteknik leder till att du skall bli en riktigt duktig CNC-operatör och få specialkunskaper inom hantering av verktyg och industriella utrustningar, samt för hantering och bearbetning av ett visst material. Alla yrkeslärare på programmet har verksamhetsnära arbeten eftersom flera lärare även utbildar personalen på Xylem.


Inkritning: Produktionsteknik
Kurskod: INPRK
Antal Poäng: 2 500-2 800

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

400

Industritekniska processer 1

100

Människan i industrin 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100Produkt och maskinteknik

300

Datorstyrd produktion 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktutveckling 1

100Programfördjupning

900

Cad 1

50

Cad 2

50

Cad/Cam

100

Datorstyrd produktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

Datorstyrd produktion 4

100

Datorstyrd produktion 5

100

Sammanfogning 1

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Robotteknik 1

100Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100