Om VMG

Linda Johansson • VMG • Vilhelm Mobergsgymnasiet • Emmaboda • Gymnasie

"Styrkan med att gå på en liten skola, är att varje elev får mer kvalitetstid till sina lärare i de olika ämnena. Tänk dig själv, i en stor skola blir du en i mängden, men på Vilhelm Mobergsgymnasiet så byggs relationen lärare – elev till ett nära samarbete. Vi finns här för dig!"

– Linda Johansson, Rektor

På Vilhelm Mobergsgymnasiet arbetar vi systematiskt och engagerat för att erbjuda dig den utbildning och kunskap som du behöver för att gå vidare till jobb eller fortsatta studier.
Även om det är mer uttalat på vårt introduktionsprogram där vi skräddarsyr utbildningen för eleven, så är det också något som genomsyrar verksamheten i stort. Under studietiden får eleven stöd i sitt val, oavsett om det handlar om inriktning för ett program de redan går på eller råd och dialog om vilket universitet eller högskola som kan vara lämpligt att studera vidare på. Om du som elev känner att du behöver extra stöd för att nå dina mål kan du givetvis få hjälp att lägga upp en anpassad studieplan, med avstämningar.

Trygghet, Lärande och Delaktighet
Vår grundstruktur ger dig som elev den trygghet du behöver för att utvecklas i ditt lärande, både teoretiskt och praktiskt, och på så sätt nå dina mål. Vilhelm Mobergsgymnasiet är tillräckligt stort för att kunna erbjuda dig både utmaning och stöd av engagerade lärare i en lugn miljö. Samtidigt är vi inte större än att vi hinner se dig och dina klasskamrater och kan därmed erbjuda den delaktighet och flexibilitet som vi vet behövs för att du ska nå din fulla potential. Välkommen till oss!

Elevhälsa
Lärarna finns nära eleverna och anpassar undervisningen efter de elever de möter. På skolan finns en aktiv elevhälsa i form av skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. På Vilhelm Mobergsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp undervisningen och elevernas resultat i syfte att hela tiden utveckla verksamheten.

Elevhälsans roll är att vara med och skapa en bra inlärningsmiljö på skolan men också att vara med och stötta enskilda elever att nå utbildningsmålen. Det kan handla om att träffa dig som elev enskilt eller tillsammans med andra och hjälpa till med struktur i skolarbetet eller råd kring hälsa och mående. Vi samarbetar gärna med din/dina vårdnadshavare. Du som elev har även tillgång till specialpedagog, skolpsykolog, logoped samt skolläkare från kommunens Centrala elevhälsa.

För dig som funderar på att söka till något av våra program
Från elever som redan går, eller har tagit studenten på Vilhelm Mobergsgymnasiet får vi ofta höra uppskattning av hur tillgängliga lärarna är här. Styrkan är att det finns mer kvalitetstid, så att varje elev lätt kan ställa frågor, diskutera eller få studietips.

Unika möjligheter i en liten skola
Vilhelm Mobergsgymnasiet är en kommunal skola som drivs på uppdrag av Emmaboda Kommun och bildningsförvaltningen. Samarbetet som Vilhelm Mobergsgymnasiet har med kommunkoncernen, näringslivet och företagssamarbete med till exempel Xylem gör att våra studenter i många fall kan gå rakt in i yrkeslivet efter gymnasiet.

Hitta den utbildning som passar just dig genom att titta i vår digitala utbildningskatalog.