Om VMG

"Styrkan med att gå på en liten skola, är att varje elev får mer kvalitetstid till sina lärare i de olika ämnena. Tänk dig själv, i en stor skola blir du en i mängden, men på Vilhelm Mobergsgymnasiet så byggs relationen lärare – elev till ett nära samarbete. Vi finns här för dig!"

– Pernilla Mosén, Rektor

Linda Johansson • VMG • Vilhelm Mobergsgymnasiet • Emmaboda • Gymnasie

På Vilhelm Mobergsgymnasiet arbetar vi systematiskt och engagerat för att erbjuda dig den utbildning och kunskap som du behöver för att gå vidare till jobb eller fortsatta studier.
Även om det är mer uttalat på vårt introduktionsprogram där vi skräddarsyr utbildningen för eleven, så är det också något som genomsyrar verksamheten i stort. Under studietiden får eleven stöd i sitt val, oavsett om det handlar om inriktning för ett program de redan går på eller råd och dialog om vilket universitet eller högskola som kan vara lämpligt att studera vidare på. Om du som elev känner att du behöver extra stöd för att nå dina mål kan du givetvis få hjälp att lägga upp en anpassad studieplan, med avstämningar.