Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapliga programmet för dig som vill studera vidare med bred behörighet!

Redo att söka vidare till högskolan eller universitet?

Samhällsvetenskapliga programmet gör att du kan läsa vidare för att utbilda dig till psykolog, socionom, journalist, advokat, lärare men även ekonom. Vilhelm Mobergsgymnasiets elever finns nu spridda i olika yrkesgrupper både i Sverige men även i andra delar av världen.

Hjälp med inriktning och val för vidare studier!

Har du ett intresse för till exempel, religion, historia och samhäll men inte har bestämt dig för en specifik inriktning. Under programtiden får du fördjupa dig i frågor så som demokrati, genus eller miljö. Det är till stora delar en studie av människan som individ, gruppmedlem och som samhällsmedborgare.

Pusselbitar för hur samhället fungerar

Kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen är viktiga för att förstå och se samband. Kunskapsinhämtning inom samhällsvetenskap kan jämföras som ett gigantiskt pussel. Till att börja med kan allt verka sporadiskt eller utan relation, innan bitarna faller på plats. Som elev har du till viss del eget ansvar med självstudier.

Förberedande för universitet och högskola

På Vilhelm Mobergsgymnasiet tillämpar vi, på de studieförberedande programmen, ett fyradagarssystem där det finns schemalagda lektioner på fyra dagar i veckan. Den femte dagen är en studiedag som gör att du får samlad tid att jobba vidare med eller förbereda dig inför kommande uppgifter.

Kriminologi - en fördjupning på Samhällsvetenskapligt program 

Kursen humsam har kriminologi som fokus. Hur fungerar psykopater? Varför blir människor kriminella? Hur kommer det sig att unga dras in i gängkriminalitet? Fungerar fängelse som påföljd (straff)? Varför dömde vi så många till döden förr i tiden? Dessa och många fler frågor kommer vi att ta upp i kursen.

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Klasserna på Vilhelm Mobergsgymnasiet är inte så stora, lärarna är tillgängliga och tar sig alltid tid. En av de absoluta fördelarna med den lilla skolan är relationen som du som elev kan få till lärarna och den möjlighet till kunskapsutveckling som det ger dig.

Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod:
Antal Poäng: 2 500

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1 150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

300

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Filosofi 1

50Inriktning samhäll (SAM)

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100Inriktning beteende (BET)

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100Programfördjupningar

300

Engelska 7 - BET+SAM

100

Kriminologiprofil - BET+SAM

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

 

Historia 2 - BET

100

Sociologi - SAM

100Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100