Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Naturvetenskapsprogrammet

Siktar du på högre studier – Naturvetenskapsprogrammet ger dig bred behörighet!

Har du fallenhet eller tycker det är kul med matematik, fysik, kemi och biologi? Siktar du på att läsa vidare till läkare, tandläkare, veterinär, civilingenjör, landskapsarkitekt, optiker, lärare, meteorolog eller apotekare. Naturvetenskapsprogrammet ger dig bred behörighet för att studera vidare.

Har du en plan för fortsatta studier?

Inför valet till vilket nationellt program eller att välja gymnasieskola så finns det många som funderar eller inte har bestämt sig för en specifik inriktning. Vilhelm Mobergsgymnasiets naturvetenskapliga program ger en stabil och trygg grund att stå på. I den lilla skolan får du som elev stöd på individnivå, hos oss är du inte bara en i mängden. Vi ser varje elev, det ger trygghet i lärandet och delaktighet i sin egen studieplan.

Hjälp med inriktning och val för vidare studier!

Vi ser att de elever som valde Naturvetenskapliga programmet på Vilhelm Mobergsgymnasiet, men som inte hade en klar uppfattning om exakt yrkesval eller universitetsutbildning, får stöd i sitt val. Under studietiden kommer de flesta till insikt, om vilken inriktning de vill välja, allt eftersom utbildningen fortskrider. Dialog om både yrkesval, råd för vilka universitet som kan vara lämpliga att studera vidare på tas fram för varje elev.

Styrkan med att gå på en liten skola är att varje elev får mycket större tillgång till sina lärare i de olika ämnena. Tänk dig själv, i en stor skola blir du en i mängden, men på Vilhelm Mobergsgymnasiet så byggs relationen lärare – elev till ett nära samarbete.

Den lilla skolan, med det stora hjärtat!

Många av våra elever som går på Naturvetenskapsprogrammet siktar redan vid valet av gymnasieskola och program på vidare studier. Upplägget på Vilhelm Mobergsgymmnasiet är mycket nära det arbetssätt som finns när du kommer upp till universitet.

Naturvetenskapliga programmet

Kontrasten mellan olika yrkeskategorier ger spännvidd oavsett vilken inriktning du väljer. Studierna är sammansatta med både praktiska och utforskande element. Här får du som elev bevisa för dig själv om beprövade metoder fortfarande håller. Moderna eller nya metoder och teorier kan också testas för att fastställa om de fungerar eller om hypotesen bakom behöver omarbetas.

Aspekter inom ny teknik och teorier kan också tas upp i de mer teoretiska studierna. Naturvetenskapsprogrammet är förstås en utmärkt bas för högre studier. Besök på tex. naturvetardagarna i Lund är event som är uppskattade av våra elever.

Alla elever på skolan har förstås en egen skoldator, oavsett om lektionerna hålls via fjärr- eller i närundervisning.

Är du intresserad av de naturvetenskapliga ämnena och matematik?
Är du ute efter en gymnasieutbildning som ger dig den bredaste ingången till universitet och högskola? Då är inriktningen naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet något för dig.

Du fördjupar dig i all de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Du får kunskaper om allt från atomen till gener och kroppens funktioner. Du lär dig om universums utveckling…

Du kan välja fördjupningskurser efter dina egna intressen och behov inför universitet och högskola.

Yrken som är möjliga efter inriktningen naturvetenskap kan vara biomedicinsk analytiker, läkare, optiker, veterinär, tandläkare, fysioterapeut, eller landskapsarkitekt.

Några kurser på inriktningen naturvetenskap

Biologi 1 och 2
Fysik 1 och 2
Kemi 1 och 2
Matematik 1 till 4

Är du intresserad av miljö och politik både nära dig och i världen? Vill du fördjupa dina kunskaper både i SO och NO? Då kan inriktningen naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet vara något för dig.

Här får du kunskaper från alla de naturvetenskapliga ämnen och fördjupar dig i ett av dem t.ex. biologi. Du får också fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena och geografi.

Kombinationen av ämnen ger dig en ökad förståelse för hur vi ska nå en hållbar samhällsutveckling.

Du når en bred behörighet till universitet och högskolestudier efter gymnasiet men kan inte söka in till allt.

Om du vet vad du vill utbilda dig till så dubbelkolla att du får de kurser du behöver t.ex. kan du behöva välja till Matte 4 eftersom den inte ingår på din inriktning

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen naturvetenskap och samhälle kan vara: arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, landskapsarkitekt, studie- och yrkesvägledare, psykolog, socionom, journalist, förskollärare eller lärare.

Några kurser på inriktningen naturvetenskap och samhälle

Kemi 1
Biologi 1
Fysik 1
Geografi 1
Samhällskunskap 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Kurskod:
Antal poäng: 2 500

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1 050

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska/svenska som andraspråk 1

100

Svenska/svenska som andraspråk 2

100

Svenska/svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

350

Biologi 1

100

Fysik 1a

50

Kemi 1

100

Moderna språk

100Inriktning natur (NAT)

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100Inriktning samhälle (SAM)

300

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Välj mellan Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2

100Programfördjupningar

400

Engelska 7 - NAT+SAM

100

Matematik 5 - NAT

100

Historia 2a - SAM

100

Kriminologiprofil - BET+SAM

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100