Den lilla skolan,
med det stora hjärtat!

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Välj program för Yrkeslivet eller fortsatt Högskolestudier

Delvis fjärr- och närundervisning

Alla elever som går på Vilhelm Mobersgymnasiet har en egen personlig låne-dator, som används oavsett om det är fjärrundervisning, eller om eleverna deltar i närundervisning, dvs. är fysiskt närvarande i någon av skolans lokaler.

Lokalerna på skolan har flera mindre studierum som passar bra för elever som behöver sitta avskilt, antingen i mindre grupper eller enskilt.

  • Många mindre studierum
  • Wifi i hela skolan
  • Tillgång till läromedel digitalt såväl som studiematerial och böcker
  • Matlådor för elever finns för avhämtning

Verksamheten bedrivs i flera olika lokaler, med klassrum och studierum.
En del av våra yrkesutbildningar är förlagda till andra, helt separata lokaler.

Uppdaterad information vad som gäller för respektive program
finns i Classroom på VMG:s informationssida.