Elevhälsa

Lärarna finns nära eleverna och anpassar undervisningen efter de elever de möter. På skolan finns en aktiv elevhälsa i form av skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. På Vilhelm Mobergsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp undervisningen och elevernas resultat i syfte att hela tiden utveckla verksamheten.

Elevhälsans roll är att vara med och skapa en bra inlärningsmiljö på skolan men också att vara med och stötta enskilda elever att nå utbildningsmålen. Det kan handla om att träffa dig som elev enskilt eller tillsammans med andra och hjälpa till med struktur i skolarbetet eller råd kring hälsa och mående. Vi samarbetar gärna med din/dina vårdnadshavare. Du som elev har även tillgång till specialpedagog, skolpsykolog, logoped samt skolläkare från kommunens Centrala elevhälsa.