Läs vad tidigare studenter har att säga om VMG

Samhällsvetenskapsprogrammet

”Det var helt enkelt kul att vara i skolan och lära sig nya saker”

John tycker att den goda stämningen, lärarnas engagemang och möjligheten att läsa utökat program utmärker VMG mest. VMG hjälpte John med grunderna till bra självdisciplin och struktur. John tycker att man ska välja VMG för att det är bra stämning med trygg och fostrande miljö som bygger på ansvar vilket i sin tur ger goda förutsättningar inför vuxenlivet!

John Torbjörnsson Arbetar som konsult inom juridik och offentlig upphandling

”VMG är en familjär och trevlig skola som känns som ett andra hem”

Johanna tycker att det finns ett gott klimat för att diskutera med elever och lärare på VMG vilket hon tycker är viktigt. Hon beskriver VMG som en trygg skola där lärarna alltid finns nära till hands. Genom att hon gick samhällsvetenskapsprogrammet på VMG fick hon en stabil grund att stå på. Johanna tycker att man ska välja VMG för att det ger dig en trygg och lärorik gymnasiegång som du kommer att minnas!

Johanna Torbjörnsson Studerar termin 6 av 8 till grundskollärare F-3

Ekonomiprogrammet

”Det är en bra atmosfär där man kände sig välkommen”

Linnea beskriver VMG som en liten skola där hon fick den stöttning som behövdes. Hon visste alltid vart hon kunde vända sig vid frågor. VMG gav henne en stabil grund att stå på inför universitetsstudier med hjälp av tentasystemet. Linnea tycker att man ska välja VMG för att få bästa möjliga grund till fortsatta studier!

Linnea Medin Studerar sista terminen till socionom Arbetar som enhetschef

”Genom att man är mindre klasser på en mindre skola så får man en bättre relation mellan lärare och elever”

Att gå på VMG gjorde att Jakob kunde lägga mer tid på vad han tyckte var roligt då han slapp pendla. De kurserna han läste på VMG har han haft stor nytta av i sina universitetsstudier. Jakob tycker att man ska välja VMG för att lärarna är väldigt bra och för att man slipper pendla in till Kalmar eller Växjö!

Jakob Arvidsson Studerar tredje året till civilekonom

Naturvetenskapsprogrammet

”Jag anser att det har varit mycket värdefullt att jag lärde mig en hållbar studieteknik under gymnasiet”

Tea upplever att tentasystemet hjälpte henne att ta ut den mest relevanta informationen i en kurs vilket har hjälpt henne under universitetet. Hon tycker att de små klasserna har varit bra för att lärarna alltid har tid att hjälpa till eller förklara något på en djupare nivå. Tea tycker att man ska välja VMG för de bra lärarna, stämningen och för att det är en skola som ger bra förutsättningar för utveckling!

Tea Gustavsson Studerar till digital verksamhetsutvecklare

”Lärarna bidrog på många sätt till en utmärkt studiemiljö”

Elias upplevde att lärarna var kunniga och engagerade vilket gjorde det lätt att lyssna. Han beskriver att lärarna lyssnar på alla elever och tar till sig av deras åsikter. Han upplevde att VMG förberedde honom väl inför universitetsstudier. Elias tycker att man ska välja VMG för att stämningen och lärarna är oslagbara!

Elias Torstensson Studerar till civilingenjör

Teknikprogrammet

”Det är en liten flexibel skola som möjliggör individuella lösningar”

Emilio upplever att hans år på VMG förberedde honom väl inför självständigheten som krävs för universitetsstudier. Han tycker att lärarna på VMG är bra och engagerade i sitt arbete. Emilio tycker att man ska välja VMG för att du får en lektionsfri dag i veckan. Om du planerar din tid väl så får du mer tid till det du tycker är roligt!

Emilio Ixcot Nilsson Arbetar som VD för Chalmers teknologkonsulter Studerar industriell ekonomi

Industritekniska programmet

”Lärarna ser verkligen till att alla ska lyckas och utvecklas till sin fullständiga potential”

Matilda beskriver att plugga på VMG som att få luft på nytt. Hon upplever att hon fick en närhet till lärare och skolpersonal tack vare att det är en liten skola. Hon fick hjälp av personal att läsa till extra engelska vilket hon uppskattade. Matilda tycker att man ska välja VMG för att det är en bra skola där du får flera möjligheter!

Matilda Bondesson Arbetar på Xylem

Vård- och omsorgsprogrammet

”På VMG får eleverna möjlighet att läsa exempelvis extra svenska eller matte för att kunna bli behörig till universitetet”

Emma upplevde att de små klasserna gjorde att lärarna kunde lägga mer tid på varje elev. Hon upplever att lärarna lättare kan fånga upp elever som behöver hjälp samt att de kan pusha de elever som vill satsa hårt. Emma tycker att man ska välja VMG för att lärarna är kompetenta och hjälpsamma samt att du som elev blir sedd!

Emma Köhnke Arbetar som sjuksköterska