Öppet hus

16 november 2021 kl. 17:00 - 18:30

Ekonomi-, Natur-, Samhälls-, Teknik- och Vård & omsorgs-programmet

Plats: Vilhelm mobergsgymnasiet, Rådhusgatan 17

Industriprogrammet

Plats: Industriprogrammets lokaler på Norra Lindåsgatan 15

Genomförs digitalt om coronaläget inte tillåter på plats.