Covid-19

Information, råd och riktlinjer om coronaviruset covid-19

Emmaboda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undervisningen på plats igen, på Vilhelm Mobergsgymnasiet.

Efter tre terminer där stor del utav undervisningen skett via distans är nu gymnasieeleverna tillbaka till en ny hösttermin där undervisningen kommer att ske på plats i skolan efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor gällande den övergripande organisationen, välkommen att kontakta oss.

Linda Johansson (rektor gymnasiet)
linda.johansson@emmaboda.se
0471-24 93 01

Anette Månsson
anette.mansson@emmaboda.se
0471-24 93 00

Som vanligt gäller att uppdaterad information vad som gäller för respektive program finns i Classroom på VMG:s informationssida.

Undervisning på plats tills vidare


Det är viktigt att skolpersonal och elever fortsätter det förebyggande arbetet för att minska risken för fortsatt smittspridning genom:

  • Håll god handhygien.
  • Håll avstånd.
  • Försök vistas utomhus mellan lektioner.

Generellt gäller att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.


Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.


Det är viktigt att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Linda Johansson,
Rektor